امکان بهره‌مندی از برخی تسهیلات برای برگزیدگان تسهیلات پسادکتری «جایزة شهید دکتر چمران» بدون طی فرایند شناسایی مجدد

به گزارش پایکاه اطلاع رسانی  بنیاد ملی نخبگان، از ابتدای سال ۱۳۹۹ برگزیدگان تسهیلات پسادکتری «جایزة شهید دکتر چمران» امکان بهره‌مندی از تسهیلات زیر را بدون طی فرایند شناسایی مجدد، خواهند داشت:

الف: تسهیلات جذب در مؤسسه‌های علمی «جایزة شهید دکتر شهریاری»

ب: تسهیلات جذب در نهادهای فناورانه «جایزة شهید تهرانی مقدم»

ج: تسهیلات حمایتی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی

همچنین برگزیدگان تسهیلات پسادکتری «جایزة شهید دکتر چمران» مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز امکان بهره‌مندی از تسهیلات جذب در نهادهای فناورانه «جایزة شهید تهرانی مقدم» و تسهیلات حمایتی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی را بدون طی فرایند شناسایی مجدد، خواهند داشت.

منبع اصلی خبر

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل

کد خبر:۹۹۱۳۰۱