امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد: بازدید رئیس محترم امور دانشجوبان شاهد و ایثارگر دانشگاه از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

بازدید رئیس محترم امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه

به مناسبت هفته ی پژوهش سرکار خانم سیدجوادی به همراه همکاران شاهد و ایثارگر، ضمن بازدید از تمامی غرفه ها و تبریک هفته پژوهش و روز دانشجو به پژوهشگران و مخترعین نمایشگاه، به صورت جداگانه از غرفه مکانیک، متعلق به دانشجویان شاهد و ایثارگر، بازدید ویژه ای به عمل آورده و از زحمات دانشجویان قدردانی نمودند.

img_7546