الحاق تجهیزات خریداری شده از نمایشگاه تجهیزات و مواد ساخت ایران به شبکه آزمایشگاهی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت، کلیه تجهیزات آزمایشگاهی خریداری شده از ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد ساخت ایران به آزمایشگاه­های مربوطه دانشگاه ملحق گردید. دکتر حسن جعفری، همچنین افزودند اعضاء هیأت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و … متقاضی استفاده از تجهیزات دانشگاه می­توانند با مراجعه به سامانه بهره­برداری یکپارچه تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه به آدرس http://lab.sru.ac.ir از فهرست تجهیزات، مشخصات و شرایط استفاده از آن­ها اطلاعات لازم را کسب نمایند.