اقدامات صورت گرفته توسط معاونت پژوهش و فناوری جهت تسهیل پیگیری امور پژوهشی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی

آقای دکتر شمس اسفندآبادی معاون پژوهش و فناوری با تبرک سال نو و اعیاد خجسته رجب و شعبان، ضمن ابراز خشنودی از افزایش فعالیت های کیفی و کمی پژوهشی و فناوری دانشگاه در سال ۹۸ از کلیه اعضا هیئت علمی، مدرسان، دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی و کارشناسان پژوهشی جهت فعالیت های سازنده صورت گرفته تشکر و قدردانی نمود.

وی همچنین خاطر نشان کرد از زمان گسترش ویروس کووید ۱۹ در کشور و تعطیلی فعالیت های حضوری آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، با تدابیر انجام شده در معاونت پژوهشی انجام کلیه امور اداری اعضا هیئت علمی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی صورت پذیرفته است.

در این راستا در ماه اسفند ۱۳۹۸ کلیه درخواست های مربوط به طرح های پژوهشی درون دانشگاهی از طریق پست الکترونیکی صورت پذیرفت. به همین منوال در سال جدید ارسال کلیه گزارش های مربوط به طرح های پژوهشی و کلیه فاکتورهای مرتبط به هزینه کرد گرنت اساتید و همچنین امور پژوهشی دانشجویان دانشگاه مانند تشویق مقالات و هزینه شرکت در همایش ها از طریق ارسال درخواست به ایمیل کارشناسان پژوهشی صورت می گیرد. 

ایشان در پایان افزود، در سال ۹۹ سامانه ارسال و داوری پروپوزال طرح های پژوهشی درون دانشگاهی در سیستم پژوهشی گلستان به بهره برداری رسیده است که پس از ابلاغ احکام گرنت سال ۹۹ برای کلیه اعضا محترم هیئت علمی قابل استفاده می باشد.