اقای شیخ شعبانی مسئول کانون های فرهنگی و هنری اعلام نمود

در راستای تنوع بخشی و ایجاد محیط آرام و شاد و استفاده از فضای طبیعت کانون گردشگری و کانون محیط زیست اردوی طبیعت گردی شکرآب را برگزار می کنند. این برنامه به یاری خدا در روز پنج شنبه ۲۰ آبان با حضور ۱۷ تن از دانشجویان  برگزار می گردد که سرپرست این برنامه آقای عظیمی خواهند بود.

دانشجویانی که قصد شرکت در این برنامه را دارند تا روز چهارشنبه ۱۹ آبان جهت ثبت نام به طبقه زیر همکف ساختمان اداری، اداره فرهنگی و فوق برنامه مراجعه نمایند.

photo_2016-11-08_09-17-10