اقاي مهندس كلانتر اعلام نمود:

به همت بخش امور خوابگاه هاي پسرانه معاونت فرهنگي و اجتماعي برگزاري اردوي زيارتي قم جمكران تصويب گرديد. آقاي مهندس كلانتر معاون مديريت فرهنگي و اجتماعي و مسئول خوابگاه هاي پسرانه معاونت در اين باره اعلام نمود اين اردوي يك روزه براي دانشجويان خوابگاه طرشت برگزار خواهد شد. زمان برگزاري اين اردو روز جمعه نوزدهم اسفندماه  خواهد بود.images