افتتاح صفحه منابع مهندسی در پاسخ به Covid-19 توسط الزویر

این صفحه شامل اطلاعات و منابع مرتبط با جامعه مهندسی درباره COVID-19 است. محتوای این بخش توسط تیم “راه حل های مهندسی الزویر” تهیه می شود و بر مدیریت اضطراری و برنامه ریزی پیشگیری متمرکز شده است.

این صفحه شامل راهنما، فناوری های تشخیص زودرس، جدیدترین نوآوری ها در مهندسی، تجهیزات محافظت شخصی و کنترل عفونت محیطی برای به حداقل رساندن شانس مواجهه است.

اطلاعات این صفحه بطور مداوم بروزرسانی خواهد شد.

 

https://www.elsevier.com/connect/engineering-resources-for-the-covid-19-response

 

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر:۹۹۲۱۷۲