اعلام زمان برگزاری کلاس‌های روز دوشنبه ۵/ ۲/ ۱۴۰۱ با توجه به مراسم شب احیاء

با توجه به مصوبات اخیر هیأت محترم وزیران مبنی بر ساعت شروع کار سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی با دو ساعت تأخیر در روزهای پس از شب‌های مبارک احیا، به اطلاع می‌رساند کلاس‌های درسی روز دوشنبه مورخ ۵/ ۲/ ۱۴۰۱ که ساعت برگزاری آنها ۸ الی ۱۰ است تشکیل نمی‌شود و کلاس‌های جبرانی در زمان دیگری، با هماهنگی استادان و دانشجویان و با اطلاع گروه‌های آموزشی مربوط به صورت حضوری یا آنلاین برگزار خواهد شد.