اعلام بخشی دیگری از برنامه های هفته خوابگاه ها توسط معاونت دانشجویی در سرای دانشجویی حافظ:

 همکاری در زمینه برگزاری مسابقات ورزشی خوابگاه حافظ

در راستای برنامه های بزرگداشت هفته خوابگاه ها و به منظور فراهم آوردن فضای مناسب برای برگزاری مسابقات ورزشی، سرپرست سرای دانشجویی حافظ طی اطلاعیه ای از دانشجویانی که دوره های هلال احمر را طی نموده و مدرک آن را اخذ نموده اند درخواست نمود که جهت همکاری با مسئول انجمن ورزشی خوابگاه (آقای رومیانی) تماس حاصل نمایند.