نتیجه بررسی درخواست های اسکان در خوابگاه ازگل اعلام گردید.

با توجه به فارغ التحصیلی دانشجویان گرامی ورودی ۹۴ و ایجاد ظرفیت اسکان در خوابگاه ازگل ظرفیت موجود طبق مصوبه کمیته اسکان به دانشجویان ورودی ۹۵ اختصاص یافت.

طبق در خواست های رسیده به اداره امور خوابگاه ها با توجه به بیشتر بودن تقاضاهای دانشجویان و اندک بودن ظرفیت پذیرش خوابگاه ازگل پس از بررسی و لحاظ نمودن فیلتر ها و اولویت های مختلف افراد ذیل مجاز به حضور و اسکان در خوابگاه ازگل در نیمسال دوم تحصیلی می باشند. ضمن پوزش از سایر دانشجویان گرامی که درخواست ایشان پذیرفته نشده است خواهشمند است این عزیزان مساعدت لازم را در خصوص ارائه ترکیب اسکان در خوابگاه های خود در بازه زمانی مقرر توسط سرپرستان محترم مبذول فرمایند. 

فهرست اسامي دانشجويان ورودي به خوابگاه ازگل