اعلام آمادگی بسیج اساتید دانشگاه برای تولید محتوای الکترونیکی هنرستان ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مسئول کانون بسیج اساتید، بسیج اساتید دانشگاه شهید رجایی برای تولید محتوای الکترونیکی و در اختیار قرار دادن آن به صورت رایگان برای دانش آموزان و هنرجویان هنرستان های فنی حرفه ای کشور اعلام آمادگی کرد.

علی فرهادی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و مسئول  کانون بسیج اساتید اعلام کرد بستر الکترونیکی و تجهیزات و زیرساخت مناسب برای تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از ظرفیت علمی اساتید بسیجی و همچنین مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه برای حمایت از معلمان و دانش آموزان هنرستان های سراسر کشور در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مهیا بوده و در این زمینه توان علمی و اجرایی مناسب میتواند در اختیار وزارت آموزش و پرورش بویژه هنرستان های کشور قرار گیرد.

فرهادی تایید کرد در صورت موافقت معاونت آموزش متوسطه و فنی حرفه ای وزارت آموزش و پرورش و اعلام نیازهای خود در زمینه محتوای الکترونیکی با تدریس برخط دروس هنرستان ها که امکان آن در بستر الکترونیک وجود داشته باشد، کانون بسیج اساتید با ظرفیت همه اساتید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای همکاری با وزارت آموزش و پرورش اعلام آمادگی میکند.

وی افزود با توجه به پیش بینی تداوم تعطیلی مدارس و هنرستان ها، بهترین شیوه برای تکمیل سال تحصیلی جاری، استفاده از ظرفیت های الکترونیکی است و دروس کارگاهی را نیز میتوان به صورت فشرده در فصل تابستان ارائه نمود.