بنا به اعلام فدراسيون سرآمدان ايران

عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر جزو ۱۰۰ نفر سرآمدان ايران

به گزارش روابط عمومي دانشگاه،‌ بر اساس اعلام فدراسيون سرآمدان ايران، دانشگاه  تربيت دبير شهید رجایی مفتخر است که سه نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه در فهرست این فدراسيون معرفي گرديده اند. فهرست این سرآمدان به شرح ذیل میباشند:

  1. دکتر مهدی نیک عمل، دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم پایه
  2. دکتر جواد بهشتیان، استادیار گروه شیمی دانشکده علوم پایه
  3. دکتر رضا ابراهیم پور، دانشیار گروه هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر

خاطر نشان مي گردد؛ که  اين فدراسيون با هدف دستيابي به مرجعيت علمي جهاني توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري راه اندازي گرديده است .و مطابق آيين نامه هاي خود براي حمايت از دستاورد هاي علمي معتبر،‌ به ۱۰۰ نفر از سرآمدان كشور در قالب دو گروه الف و بشناسايي و پژوهانه هاي آزمايشگاهي و پژوهشي به آنها پرداخت نموده است.

براي ايشان كه موجبات افتخار دانشگاه را فراهم نموده اند از خداوند متعال آرزوي توفيقات روز افزون داريم

(لینک معرفی فدراسیون)