بدرقه کاروان دانشگاهی زیارت اربعین 

هرکه دارد هوس کرببلا بسم الله ..
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد؛
*بدرقه کاروان دانشگاهی زیارت اربعین* 
به گزارش رییس اداره مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراسم بدرقه کاروان دانشگاهی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه درنمازخانه دانشگاه برگزارشد.
در این مراسم که با سخنرانی دکتر جمال الدین مهدی نژاد سرپرست دانشگاه و مداحی آقای محمدی وند همراه بود  کاروان ۱۴۰ نفره دانشگاهی  با ۶ اتوبوس به سمت مرزمهران حرکت کردند.
طبق برنامه این زیارت از تاریخ ۱۶ الی ۲۶ شهریور و با پیاده روی نجف به کربلا همراه خواهد بود.
زیارت اربعین دانشجویی که با استقبال زیاد دانشجویان اساتید و همکاران پس از دو سال کرونایی  همراه بود به همت بسیج دانشجویی و هیات دانشجویی و زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی و نهاد رهبری دانشگاه انجام شده است.
     خواهیدبه سوی دوست پرواز کنید                                 یا زندگی دوباره آغاز کنید 
     یک پنجره از اتاق تنهایی تان                                        هرصبح به سمت کربلا باز کنید..