اطلاع رسانی گردهمایی دانشجویان جدیدالورود ۹۶ دانشکده مکانیک

اطلاع رسانی گردهمایی دانشجویان جدیدالورود ۹۶ دانشکده مکانیک

دانشکده مکانیک دانشگاه شهید تربیت دبیر رجائی از تمامی دانشجویان ورودی ۹۶ مکانیک دعوت می نماید در گردهمایی روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ که از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن طهرانی مقدم برگزار می شود، شرکت نمایند.

100