اطلاع رسانی مربوط به دفاع پروژه کارشناسی

پیرو اطلاع رسانی قبلی مربوط به دفاع پروژه کارشناسی، لیست دانشجویان، اساتید راهنما و داور مطابق جدول زیر (موجود در فایل) اعلام می شود.

لیست_دانشجویان_کارشناسی_دفاع_پروژه

 

لازم است به موارد زیر برای دفاع پروژه کارشناسی توجه شود:

۱٫ زمان دفاع پروژه های کارشناسی ۲۷ شهریور تا ۲ مهرماه تعیین شده است.
۲٫ دانشجو پس از هماهنگی با اساتید داور و راهنما، پروژه را به صورت غیرحضوری با ابزارهایی هم چون اسکایپ ارائه میدهد.
۳٫ دانشجو، فایل دفاع پروژه به همراه ویدیویی کوتاه از معرفی موضوع را به ایمیل خانم دکتر ترابی به آدرس zeinab.torabi@gmail.com ارسال نماید.