اطلاعیه

سالن مطالعه دانشجویان در ایام امتحانات

 

قابل توجه دانشجویان محترم 

 

به اطلاع میرساند به دلیل برگزاری امتحانات نیمسال اول دانشکده علوم انسانی درسالن کتابخانه مرکزی، از روز چهارشنبه مورخ 18دی ماه 1398 لغایت سه شنبه مورخ 1 بهمن 1398، فضاهای ذیل جهت قرائت خانه دانشجویان اختصاص یافته است.

کلاس های 215 و 216 دانشکده علوم انسانی جهت مطالعه خواهران

کلاس های 213،212،211 و 214 دانشکده علوم انسانی جهت مطالعه برادران

لازم به ذکر است کلاس 205 دانشکده علوم انسانی جهت تحویل امانات دانشجویان در زمان برگزاری امتحانات اختصاص یافته است.