اطلاعیه

 

قابل توجه دانشجویان محترم 

 

به اطلاع میرساند به دلیل برگزاری امتحانات نیمسال اول دانشکده علوم انسانی درسالن کتابخانه مرکزی، از روز چهارشنبه مورخ ۱۸دی ماه ۱۳۹۸ لغایت سه شنبه مورخ ۱ بهمن ۱۳۹۸، فضاهای ذیل جهت قرائت خانه دانشجویان اختصاص یافته است.

کلاس های ۲۱۵ و ۲۱۶ دانشکده علوم انسانی جهت مطالعه خواهران

کلاس های ۲۱۳،۲۱۲،۲۱۱ و ۲۱۴ دانشکده علوم انسانی جهت مطالعه برادران

لازم به ذکر است کلاس ۲۰۵ دانشکده علوم انسانی جهت تحویل امانات دانشجویان در زمان برگزاری امتحانات اختصاص یافته است.