اطلاعیه برگزاری کارگاه

82433034-71419669

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشکده علوم انسانی با توجه به اهمیت موضوع و احساس نیاز به برگزاری کارگاه آموزشی “فن بیان”(توسط جناب آقای دکتر افراسیاب پور) و کارگاه “آیین نگارش و نامه نگاری”(توسط جناب آقای دکتر بهمنی) کرده است. به شرکت کنندگان در پایان دوره گواهی همکاری اعطا خواهد شد.

آیین نگارش و نامه نگاری  در روزهای شنبه (۴ جلسه) از تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ کلاس ۱۱۳ دانشکده علوم انسانی و کارگاه آموزشی با عنوان ” فن بیان ”  در روزهای یکشنبه (۴ جلسه) از تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ کلاس ۱۱۳ دانشکده علوم انسانی