اطلاعیه های نیمسال دوم ۹۸-۹۷

اطلاعیه امتحانات تک‌درس بهمن ۹۷

فرم درخواست شرکت در امتحان تک‌درس دروس صلاحیت معلمی بهمن ۹۷

***********************

توصیه های ترمیم (حذف و اضافه)

 

مراحل اخذ معرفی نامه درس کارآموزی دوره کارشناسی در سامانه گلستان راهنمای دانشجو

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (نیم¬سال دوم)

 

اطلاعیه و برنامه‌ی زمان‌بندی انتخاب واحد اینترنتی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸