اطلاعیه های مربوط به نیمسال اول تحصیلی سال ۱۴۰۲

اطلاعیه شماره ۵

مقررات و ضوابط عمومی اخذ مهمان در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

(ویژه دانشجویان سایر دانشگاه ها)

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

*****************************************

اطلاعیه شماره ۴

شرايط شرکت در امتحانات تک‌درس شهریور ۱۴۰۲ و نحوه درخواست آن به شرح زیر به اطلاع دانشجويان دوره کارشناسی مي‌رسد.

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

**********************************

اطلاعیه شماره ۳

توصیه‌های ثبت نامی (انتخاب واحد) مهر ۱۴۰۲

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

***********************

اطلاعیه شماره ۲

اطلاعیه و برنامه‌ی زمان‌بندي انتخاب واحد اينترنتي نيم‌سال اول سال تحصيلي ۱۴۰۳-۱۴۰۲

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

************************

اطلاعیه شماره ۱

کلیات برگزاری نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید