اطلاعیه های ترم تابستان ۱۴۰۰ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اطلاعیه شماره ۴

راهنمای ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاه ترم  تابستان ۱۴۰۰

جهت مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک کنید

****************

اطلاعیه شماره ۳

مقررات و ضوابط اختصاصی و نحوه پذیرش دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در ترم تابستان ۱۴۰۰

جهت مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک کنید

 

 

مقررات و ضوابط اختصاصی و نحوه پذیرش دانشجویان سایر دانشگاهها، مهمان به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در ترم تابستان ۱۴۰۰

جهت مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک کنید

******************************************************

اطلاعیه شماره ۲ پذیرش و ثبت نام ترم تابستان ۱۴۰۰

راهنمای تصویری مشاهده دروس تابستان

جهت مشاهده راهنما اینجا کلیک کنید.

**********************************************

 

اطلاعیه شماره ۱

کلیات برگزاری ترم تابستان ۱۴۰۰ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید