اطلاعیه های انتخاب واحد ترم بهمن ۹۸ (۳۹۸۲)

توصیه ترمیم۳۹۸۲

 

تکدرس

 

اطلاعیه و برنامه‌ی زمان‌بندی انتخاب واحد اینترنتی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

 

راهنمای اخذ درس به صورت مهمان در دانشگاه دیگر

 

مراحل اخذ معرفی نامه درس کارآموزی دوره کارشناسی در سامانه گلستان راهنمای دانشجو