اطلاعیه میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

به اطلاع کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می رساند سامانه نقل و انتقال از روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ برای ثبت درخواست دانشجویان واجد شرایط فعال می باشد. خواهشمند است دانشجویان متقاضی ضمن مطالعه دقیق شیوه نامه در صورت احراز تمامی شرایط، در زمان مقرر اقدام نمایند. شیوه نامه میهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی