اطلاعیه مهم در خصوص نحوه فعالیت دانشگاه از ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰

اطلاعیه مهم در خصوص نحوه فعالیت دانشگاه از ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰

در اجرای بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور  و بنا به مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ هیات رییسه دانشگاه با توجه به اینکه شهر تهران در وضعیت قرمز قرار گرفته است کلیه فعالیت های دانشگاه شهید رجائی از تاریخ ۱۸ فروردین تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری و بدون حضور فیزیکی و با رعایت ملاحظات مندرج در بندهای زیر صورت می پذیرد:
۱.  کلیه برنامه ها و فعالیت های آموزشی همچون گذشته به صورت غیر حضوری و مجازی برقرار بوده و کلاس ها نیز بر اساس برنامه درسی اعلام شده در بستر سامانه آموزش الکترونیکی برقرار خواهد بود.
۲. تشکیل جلسات به صورت غیرحضوری بلامانع است. همچنین جلسات دفاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز در بستر سامانه آموزش الکترونیکی مجاز است.
۳.  اقدامات ضروری پشتیبانی و اجرایی توسط مدیران واحدها به نحوی برنامه ریزی شود که وقفه و خللی در فعالیت های آموزشی پژوهشی و فناوری دانشگاه ایجاد نگردد.
۴.  در این ایام ورود دانشجویان به دانشگاه مجاز نخواهد بود. همچنین طی این مدت ورود سایر مراجعان به دانشگاه ممنوع بوده و در صورت ضرورت حضور، طبق شیوه نامه و بنا به تشخیص واحدها، می بایست از قبل با معاونت اداری و مالی دانشگاه هماهنگی لازم صورت پذیرد.
۵.حضور کارکنان به منظور انجام امور مربوط به سامانه های آموزش الکترونیکی، فناوری اطلاعات، حفاظت فیزیکی، تاسیسات و ساختمان و خدمات پشتیبانی با کمترین تعداد ممکن بسته به اعلام مدیر واحد مربوطه و تایید معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه ضروری است. فعالیت پرسنل سایر حوزه ها به صورت دورکاری بوده و ملزم به هماهنگی لازم با مدیران مربوطه برای انجام امور به صورت غیرحضوری خواهند بود.
 ۶.در همه مواردی که حضور افراد در دانشگاه مجاز شمرده شده است افراد ملزم به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک خواهند بود.
۷. هر گونه تغییر در برنامه ها مراتب از طریق وبسایت دانشگاه به نشانی www.sru.ac.ir به اطلاع خواهد رسید.