اطلاعیه مهم در خصوص عدم تردد در دانشگاه در زمان برگزاری آزمون سراسری

قابل توجه اساتید، پرسنل، دانشجویان و مراجعین محترم دانشگاه:

🔹 با عنایت به بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص برگزاری آزمون سراسری کشور در روزهای چهارشنبه ۲۹ مردادماه تا شنبه یکم شهریورماه، به استحضار می رساند، تردد در این ایام در محیط دانشگاه به لحاظ برگزاری آزمون سراسری کشور امکان پذیر نیست.