اطلاعیه مهم تغییر آزمون پایان نیم‌سال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ (پیرو مصوبه هیات محترم وزیران)

اطلاعیه مهم آموزشی (تغییر ساعات آزمون پایان نیم سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰)

به اطلاع آموزش دانشکده­‌ها، دانشجویان و اساتید گرامی می‌­رساند پیرو مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تغییر ساعات کاری (۷ صبح الی ۱۳:۳۰) برای جلوگیری از مشکلات اجرایی ساعات آزمون پایان نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به صورت زیر تغییر کرده است:

زمان قبلی آزمون

زمان فعلی (تغییر یافته)

نوبت اول: ۱۰:۳۰-۸:۳۰ ۹:۱۵-۷:۱۵
نوبت دوم: ۱۳:۰۰-۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰-۹:۳۰
نوبت سوم، چهارم، پنجم (۱۶:۰۰-۱۴:۰۰)-(۱۸۰۰-۱۶:۰۰) و (۲۰:۰۰-۱۸:۰۰) ۱۳:۴۵-۱۱:۴۵