اطلاعیه مهم آزمون پایان نیم سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

در گزارش۴۲۸

* دروسي كه در ستون تاريخ و ساعت برگزاري آن علامت * وجود دارد، داراي تداخل_امتحاني مي باشند.

********************

#امتحانات
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:
در خصوص امتحانات پايان ترم دانشگاه ، فقط اطلاعيه هاي مندرج در #پورتال_گلستان و #كانال_سروش معاونت آموزشي ملاك عمل بوده و ساير اخبار و اطلاعيه هاي موجود در كانال هاي متفرقه دانشجويي فاقد اعتبار مي باشد.

?? مسئوليت عدم توجه به مورد فوق بر عهده شخص دانشجو مي باشد.

 با توجه به به روز رساني محل هاي آزمون ، حتما ۲۴ ساعت قبل از شركت در جلسه آزمون، مجددا كارت ورود به جلسه خود را بررسي نماييد.

 در موارد بروز #تداخلي_امتحاني ، دانشجو مي بايست بعد از پايان زمان آزمون اول ، برگه آزمون دوم را از #مسئول_آموزش دانشكده دريافت و مبادرت به پاسخگويي نمايد.

 روز و ساعت مندرج در گزارش ۴۲۸ ملاك عمل در آزمون هاي پايان ترم كليه دانشجويان مي باشد. اطلاع رساني در خصوص تغييرات احتمالي در مورد آزمون هاي داخلي دانشكده ها ،بدون اعمال در سامانه گلستان، بر عهده آموزش دانشكده مي باشد.

دانشجويان #كارشناسي ورودي ۹۸ و ماقبل فقط در #دروس_عمومي علي رغم تاريخ امتحان مندرج گزارش ۴۲۸ به جدول  زير مراجعه نمايند.
انقلاب اسلامي       ۵/۴/۱۴۰۱        ۹٫۱۵ – ۷٫۱۵
دفاع مقدس      ۸/۴/۱۴۰۱          ۱۶ – ۱۴
انديشه ۲           ۶/۴/۱۴۰۱         ۹٫۱۵ – ۷٫۱۵
دانش خانواده      ۷/۴/۱۴۰۱         ۹٫۱۵ – ۷٫۱۵
تفسير موضوعي قرآن       ۱/۴/۱۴۰۱       ۹٫۱۵ – ۷٫۱۵
آيين زندگي       ۴/۴/۱۴۰۱         ۹٫۱۵ – ۷٫۱۵
ارزشيابي         ۳۰/۳/۱۴۰۱       ۱۳٫۴۵ – ۱۱٫۴۵
تاريخ اسلام     ۳۱/۳/۱۴۰۱      ۹٫۱۵ – ۷٫۱۵

*******************************************************************

 

توصیه های مهم در خصوص کارت ورود به جلسه امتحان

***************************************

جلسه شورای آموزشی دانشگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ با حضور معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیران حوزه و معاونین آموزشی دانشکده‌ها برگزار گردید. اهم مصوبات این جلسه عبارتند از:

– دانشکده‌ها ملزم هستند که آزمون پایانی را در تمامی مقاطع و تمامی شیوه‌‌های آموزشی به صورت حضوری برگزار نمایند. با توجه به مصوبات ابتدای نیمسال که آزمون پایان ترم، حضوری پیش‌بینی شده بود، برای جلوگیری از مشکلات اجرایی مقرر گردیده بود بازه زمانی ۲۵ خرداد تا ۷ تیر به آزمون ورودی ۹۸ و ماقبل و تحصیلات تکمیلی و بازه زمانی ۱۲ تا ۲۲ تیر به آزمون ورودی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اختصاص یابد که این زمان‌ها همچنان به قوت خود باقی است.

– آزمون دروس عمومی و صلاحیت، مشترک بین دانشجویان دو بازه، در دو مرحله برگزار گردد.

– آزمون روز ۸ تیر به دلیل  همزمانی با آزمون سازمان سنجش به روز دیگری در فاصله زمانی ۲۵ خرداد تا ۷ تیر (در صورتی که مربوط به ورودی ۹۸ و ماقبل و تحصیلات تکمیلی است) منتقل شود در غیر اینصورت می‌تواند به بازه دوم انتقال یابد.

– با توجه به آزمون حضوری مصوب شد یک فرصت مجدد به دانشجویان برای حذف اضطراری داده شود. سامانه از روز شنبه مورخ ۲۱ خرداد ساعت ۸ باز شده و تا پایان روز یکشنبه (ساعت ۲۴ مورخ ۲۲ خرداد) ادامه دارد. تنها دانشجویانی که از فرصت حذف اضطراری استفاده نکردند می‌توانند از این فرصت استفاده نمایند.