اطلاعیه منع تردد در روز هاي برگزاري آزمون سراسري سال ۱۴۰۰

به اطلاع میرساند با توجه به نامه شماره ۱۲۷۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص جدول زمانبندي برگزاري آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ در روزهاي چهارشنبه ۹ تير لغايت شنبه ۱۲ تير ۱۴۰۰ ، بر اساس مصوبه هيات رييسه دانشگاه ، ورود و خروج پرسنل و ترددها در روزهاي ياد شده به غير از عوامل اجرايي برگزاري آزمون سراسري ممنوع مي باشد.