اطلاعیه معاونت آموزشی درباره نحوه برگزاری کلاس های جبرانی در اسفند ماه ۱۳۹۸

به این وسیله به اطلاع می رساند جلسه شورای آموزشی دانشگاه در تاریخ هفتم اسفندماه برگزار گردید و با توجه به شرایط خاص ایجاد شده و تعطیلات ناخواسته ای که برای انجام فعالیت های آموزشی حضوری به وجود آمد، راه کارهای جبران کلاس های تشکیل نشده از تاریخ ۴ اسفند و نحوه برگزاری کلاس های درسی در اسفند ماه ۱۳۹۸ مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

به منظور حفظ ارتباط موثر بین اساتید و دانشجویان و به منظور برگزاری کلاس ها با رعایت ملاحظات بهداشتی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید اساتید محترم (اعضای هیات علمی و اساتید مدعو) با استفاده از یک یا تعدادی از راه کارهای پیشنهادی زیر نسبت به پیگیری موارد آموزشی و ارائه آموزش های لازم برای دروس نظری در اسرع وقت به صورت غیرحضوری با استفاده از بستر آموزش های الکترونیکی دانشگاه یا بسترهای عمومی موجود قابل استفاده، اقدام نمایند.

روش های پیشنهادی عبارتند از:

الف) ارائه محتوای آموزشی به دانشجویان به یکی از روش های زیر (از طریق سامانه LMS دانشگاه و یا استفاده از فضاهای اجتماعی مجازی در دسترس):

ویدئوهای آموزشی
اسلایدهای_درسی (ترجیحا با توضیحات)
جزوات و یادداشت های درسی

ب) ارائه کلاس به صورت برخط (On Line)، (از طریق سامانه LMS دانشگاه و یا استفاده از فضاهای اجتماعی مجازی در دسترس)