اطلاعیه معاونت آموزشی درباره نحوه برگزاری کلاس های جبرانی در اسفند ماه ۱۳۹۸

به اين وسیله به اطلاع می رساند جلسه شورای آموزشی دانشگاه در تاریخ هفتم اسفندماه برگزار گرديد و با توجه به شرايط خاص ايجاد شده و تعطيلات ناخواسته اي كه براي انجام فعاليت هاي آموزشي حضوري به وجود آمد، راه كارهاي جبران كلاس هاي تشكيل نشده از تاريخ ۴ اسفند و نحوه برگزاری کلاس های درسی در اسفند ماه ۱۳۹۸ مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

به منظور حفظ ارتباط موثر بين اساتيد و دانشجويان و به منظور برگزاري كلاس ها با رعايت ملاحظات بهداشتي و پيشگيري از شيوع ويروس كرونا، مقرر گردید اساتید محترم (اعضای هیات علمی و اساتید مدعو) با استفاده از یک یا تعدادی از راه کارهای پیشنهادی زیر نسبت به پیگیری موارد آموزشی و ارائه آموزش های لازم برای دروس نظری در اسرع وقت به صورت غیرحضوری با استفاده از بستر آموزش های الكترونيكي دانشگاه يا بسترهاي عمومي موجود قابل استفاده، اقدام نمایند.

روش هاي پيشنهادي عبارتند از:

الف) ارائه محتواي آموزشی به دانشجويان به يكي از روش هاي زير (از طريق سامانه LMS دانشگاه و يا استفاده از فضاهاي اجتماعي مجازي در دسترس):

ویدئوهای آموزشی
اسلایدهای_درسی (ترجیحا با توضیحات)
جزوات و یادداشت های درسی

ب) ارائه کلاس به صورت برخط (On Line)، (از طريق سامانه LMS دانشگاه و يا استفاده از فضاهاي اجتماعي مجازي در دسترس)