اطلاعیه مديریت امور اداری و منابع انسانی دانشگاه

ثبت نام و استفاده از مزایای بیمه تکمیلی گروهی ایران

 قابل توجه اساتید و پرسنل محترم کلیه واحدهای اداری، آموزشی و خدماتی:

به اطلاع می رساند؛ بر اساس قرارداد منعقده فی مابین دانشگاه و شرکت سهامی بیمه ایران، همکاران محترم می توانند در صورت تمایل براساس شرایط ذیل، از مزایای بیمه تکمیلی گروهی ایران استفاده نمایند:

۱- تاریخ شروع قرارداد از اول دی ماه  ۱۳۹۷ بوده و مدارک هزینه شده از تاریخ مذکور به بعد، پذیرفته خواهد شد.

۲- حداکثر مهلت ثبت نام و تکمیل اطلاعات مربوط در سامانه رفاهی، تا تاریخ هشتم اسفندماه بوده و به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد، لذا همکاران محترم ضمن مراجعه به سامانه رفاهی به نشانی: http://refah.sru.ac.ir  پس از تکمیل و ثبت نهایی اطلاعات خود و افراد تحت تکفل، فرم مربوطه را چاپ گرفته و پس از امضا، به انضمام کپی کارت ملّی و کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم) همه نفرات، شخصاً به اداره رفاه تحویل نمایند.

۳- با عنایت به اینکه در قرارداد جدید نیاز به هولوگرام نیست و صرفاً با ارائه کدملی به مراکز طرف قرارداد، امکان استفاده از بیمه تکمیلی وجود دارد، لذا همکاران محترم در ثبت کدملی خود و افراد تحت تکفل، نهایت دقت را به عمل آورند.

۴- هرگونه حذف یا اضافه نمودن افراد جدید پس از ثبت نام اولیه امکان پذیر نیست مگر در موارد استثناء با ارائه مدارک مثبته (تولد فرزند جدید، انتقال و …)، لذا همکاران محترم در ثبت افراد تحت تکفل، دقت لازم به عمل آورند.

۵- داشتن بیمه نامه پایه و دفترچه (خدمات درمانی یا تأمین اجتماعی) شرط الزامی برای تمامی افراد تحت تکفل است.

۶- در این قرارداد افراد تحت تکفل شامل: درجه یک (همسر و فرزندان) و درجه دو (پدر، مادر، همسر و فرزندان همکاران اناث) می باشد، که از لحاظ پرداخت حق بیمه متفاوت، ولی از نظر بهره مندی از مزایای بیمه و سقف خدمات مربوط، تفاوتی ندارند، لذا در زمان تکمیل اطلاعات در سامانه در فرم های جداگانه ثبت و درج می گردد.

۷- ۵۰% حق بیمه (بیمه شده اصلی و درجه یک) توسط دانشگاه، و ما بقی از حقوق همکاران کسر می گردد.

۸- مسئولیت درج صحیح اطلاعات افراد در سامانه و تحویل به موقع فرم مربوطه و مدارک ذکر شده، بر عهده همکاران محترم بوده و بدیهی است هرگونه نقص یا تأخیر، موجب عدم بهره مندی از مزایای بیمه تکمیلی خواهد شد.

۹- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره داخلی ۲۲۱۸  اداره رفاه و در خصوص نحوه تکمیل اطلاعات در سامانه، با داخلی ۲۳۶۷ سرکار خانم صفرزاده تماس حاصل فرمایید.