دوره ضمن خدمت

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان تعهد دبیری خوابگاه های (حافظ،طرشت،هروی)

بدینوسیله برحسب تقویم اجرایی هماهنگ شده دومین دوره ضمن خدمت دانشجویان با هدف آشنایی با قوانین و مقررات پرسنل شاغل به تحصیل در دانشگاه از ساعت ۱۹:۳۰ لغایت ۲۱ در نمازخانه خوابگاه ها برگزار می گردد.

حضور به موقع کلیه دانشجویان مشمول الزامی و مزید امتنان است.

دبیرخانه گزینش دانشجویان بورسیه

photo_2018-12-02_20-07-57-2 photo_2018-12-02_20-07-57 photo_2018-12-02_20-14-12-2 photo_2018-12-02_20-14-12 photo_2018-12-02_20-14-29 photo_2018-12-02_20-15-25 photo_2018-12-02_20-16-21 photo_2018-12-02_20-16-33 photo_2018-12-02_20-16-45 photo_2018-12-02_20-16-53 photo_2018-12-02_20-17-21 photo_2018-12-02_20-17-58 photo_2018-12-02_20-23-02