اطلاعیه شماره یک انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی

اطلاعیه شماره یک

انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی

قابل توجه دانشجویان فعال در حوزه نشریات دانشجویی

( مدیران مسئول، سر دبیران و اعضای هیأت تحریریه)

 

به منظور برگزاری انتخابات نمایندگان مسئول نشریات ضرورت دارد دو بخش ذیل تشکیل شود:

  • هیأت نظارت بر انتخابات ( مدیر فرهنگی دانشگاه (دبیر هیأت)) + عضو حقوقدان کمیته ناظر + دو نفر دانشجو)
  • کمیته اجرایی انتخابات (کارشناس نشریات + دو یا چهار نفر دانشجو)

 

دانشجویان علاقه مند نباید خود نامزد انتخابات باشند.

متقاضیان حداکثر تا پایان روز شنبه ۳ اسفند ماه به آقای فعله گری در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراجعه و فرم درخواست عضویت را تکمیل کنند.

 

 

فرم ثبت نام برای  عوامل اجرایی یا نظارتی انتخابات نشریات دانشجویی :

 

کمیته اجرایی

 

هیات نظارت

 

نام نام خانوادگی شماره دانشجویی رشته تحصیلی  نام نشریه شماره تماس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم ثبت نام براي عوامل اجرايي يا نظارتي انتخابات نشريات دانشجويي