اطلاعیه روابط عمومی، در خصوص شروع هفته هفتم آموزشی از روز شنبه ۱۶ فروردین ۹۹

 

باسمه تعالی
ضمن تبریک مجدد اعیاد شعبانیه و آرزوی سلامتی و تندرستی برای کلیه اساتید، پرسنل و دانشجویان و خانواده های محترم ایشان، با عنایت به شرایط جاری و نیز هم گام و هم راستا با سیاست ها و دستورالعمل های ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا، و نیز دستورالعمل معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ادامه فعالیت های برخط (آنلاین) آموزشی دانشگاه ها, موارد زیر به استحضار می رسد:

۱. به روال سابق، مرجع کلیه اطلاع رسانی ها در این خصوص روابط عمومی دانشگاه و اخبار مندرج در پایگاه اطلاع رسانی و وبسایت این مدیریت به نشانی www.sru.ac.ir می باشد. شایان ذکر است در صورت اتخاذ هر گونه تصمیم جدید توسط ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا، برنامه های جدید از طریق وبسایت روابط عمومی دانشگاه به اطلاع خواهد رسید.

۲. ضمن تشکر از همراهی کلیه اساتید محترم، هفته هفتم آموزشی دانشگاه مطابق با تقویم آموزشی از روز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ به صورت غیرحضوری و با ارایه برخط (آنلاین) دروس نظری آغاز خواهد شد. فهرست و زمان بندی دروس نیز در وبسایت دانشگاه قابل دسترسی است.

۳. بر اساس دستورالعمل ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا، فعالیت پرسنل محترم دانشگاه از روز شنبه ۱۶ فروردین ۹۹ به صورت شیفتی و با حضور یک سوم پرسنل در هر یک از حوزه های ستادی و دانشکده ها انجام خواهد شد.

۴. با توجه به چرخش کاری پرسنل محترم، هر شیفت به صورت یک روز کار و دو روز استراحت خواهد بود.

۵. پرسنل محترم دانشگاه که محل سکونت آنها خارج از شهر تهران است، می توانند برای شیفت کاری خود از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند.

۶. ساعت کار در روزهای کاری به صورت یکسره از ۸ صبح تا ۱۳ بعدازظهر خواهد بود.

۷. به منظور حفظ سلامت پرسنل و اساتید محترم، سالن غذاخوری دانشگاه (سلف اساتید و پرسنل، سلف دانشجویان، بوفه و …) تعطیل است.

۸. از پرسنل و اساتید محترمی که در دوره تعطیلات، خود و یا از نزدیکان به بیماری کرونا مبتلا شده اند درخواست می شود قبل از حضور موضوع را به مدیر مستقیم خود اطلاع دهند.

۹. برای اطمینان از ارائه خدمات مناسب در روزهای کاری، لازم است معاونین دانشگاه، مدیران مستقل و رؤسای دانشکده ها فهرست پرسنل هر یک از شیفت های کاری را در اسرع وقت تهیه و به مدیریت امور اداری دانشگاه ارسال نمایند.

۱۰. به منظور حفظ سلامت خانواده دانشگاه شهيد رجائی و بر اساس دستورالعمل های پیشین وزارت بهداشت، كليه فعاليت های عمومی و اجتماعی دانشگاه تا اطلاع ثانوی تعطيل می باشد.