اطلاعیه دانشکده علوم ورزشی در مورد مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری رشته فیزیولوژی ورزش سال ۱۳۹۹

به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در مصاحبه می رساند مصاحبه به صورت مجازی برگزار خواهد شد. برنامه زمانی مصاحبه :

روزهای: سه شنبه ۹۹/۷/۸ و چهارشنبه ۹۹/۷/۹

لازم است داوطلبان تا قبل از این تاریخ تصویر فیش پرداخت هزینه ثبت نام و مصاحبه را که به مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال ( یک میلیون و چهار صد هزار ریال) است به همراه تمامی مدارک لازم به آدرس ایمیل :

baharzandvakili@gmail.com

ارسال نمائید. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن دانشگاه شهید رجایی ۲۲۹۷۰۰۶۰  داخلی ۲۳۲۰  سرکار خانم زند وکیلی کارشناس دانشکده علوم ورزشی تماس حاصل فرمائید.

در صورت تکمیل مدارک ارسالی برای هماهنگی زمان مصاحبه با شما داوطلبان محترم تماس گرفته خواهد شد.