اطلاعیه دانشکده علوم ورزشی در مورد جامانده های مصاحبه دکترای تخصصی آزمون متمرکز دکتری رشته فیزیولوژی ورزش سال ۱۳۹۹

 

به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در مصاحبه دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش که از سوی سازمان سنجش برای مصاحبه در دانشگاه شهید رجایی مجاز تشخیص داده شده اند ولی تا کنون موفق به ثبت نام نشده اند می رساند که برای ثبت نام جا مانده ها مهلت مجدد تعیین شده است. ضمنا به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در مصاحبه که در روزهای ۸ و ۹ مهرماه ( سه شنبه و چهار شنبه) از شرکت در جلسه جامانده اند می رساند که :

جلسه مصاحبه جامانده ها روز چهار شنبه ۹۹/۷/۱۶ در سامانه LMS   دانشگاه برگزار خواهد شد برای هماهنگی با آموزش دانشکده خانم زند وکیلی داخلی ۲۳۲۰ تماس حاصل فرمائید.