اطلاعیه حذف اضطراری دروس دوره کارشناسی نیم‌سال دوم ۹۸-۹۷

اطلاعیه حذف اضطراری دروس دوره کارشناسی نیم‌سال دوم ۹۸-۹۷