اطلاعیه تکمیلی مصاحبه دکتری رشته مهندسی عمران گرایش سازه

به اطلاع کلیه داوطلبین محترم تحصیل در مقطع دکتری رشته مهندسی عمران گرایش سازه می رساند که مصاحبه متقاضیانی که به هر دلیلی در روزهای ۲۹ الی ۳۱ خرداد موفق به حضور در جلسه مصاحبه نشده اند، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ برگزار خواهد شد.