اطلاعیه تمدید اقامت ویژه دانشجویان بین الملل

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم بین الملل شاغل به تحصیل در دانشگاه می رساند جهت تمدید اقامت تحصیلی خود حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ با در دست داشتن مدارک زیر از به دفتر امور بین الملل مراجعه نمایند. لازم به ذکر است  هرگونه عواقب  ناشی از عدم مراجعه  و تاخیر در مراجعه در بازه زمانی یادشده بر عهده دانشجو می باشد.

همچنین آن دسته از دانشجویانی که اعتبار گذرنامه ایشان کمتر از یکسال است با مراجعه به دفتر امور بین الملل نسبت به اخذ نامه لازم جهت تمدید اعتبار مراجعه نمایند و پس از اخذ اعتبار نسبت به تمدید اقامت خود اقدام نمایند.

مدارک لازم جهت تمدید اقامت:

 

  • تکمیل و پرینت دو نسخه کاربرگ شماره ۵ (تمدید پروانه اقامت)
  • اصل گذرنامه دارای اعتبار لازم
  • دو قطعه عکس ۴*۳
  • دو نسخه کپی از صفحات اول گذرنامه، صفحه آخرین اقامت و بارکد پلیس
  • اسکن صفحات اول گذرنامه، صفحه آخرین اقامت و بارکد پلیس

 

دانلود کاربرگ شماره ۵ (درخواست تمدید اقامت)