اطلاعیه تعاونی مسکن دانشگاه

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (پروژه رودهن)

بدینوسیله از اعضای محترم تعاونی مسکن دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (پروژه رودهن) دعوت میشود تا در مجمع عمومی نوبت دوم که در روز شنبه ۶ آذر ۹۵ راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح در محل سالن علامه جعفری برگزار میشود، حضور بهم رسانند.

هیئت مدیره تعاونی مسکن