زمان برگزاری مصاحبه تخصصی داوطلبین دوره‌ دکتری مهندسی عمران -سازه

ضمن تبریک به کلیه متقاضیان شرکت در مصاحبه دوره‌ دکتری مهندسی عمران -سازه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، به اطلاع می رساند تاریخ ارزیابی تخصصی از روز شنبه ۲۹ خردادماه لغایت روز دوشنبه ۳۱ خردادماه برگزار میگردد.