اطلاعیه اسکان نیم سال دوم تحصیلی ۹۸ – ۹۹

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه دانشجویان گرامی در امتحانات پایان نیمسال اول تحصیلی؛  بدینوسیله توجه شما عزیزان را به نکات ذیل جلب می نماید.

 • در نیم سال دوم تحصیلی ۹۸ – ۹۹ تنها افرادی می توانند نسبت به ثبت نام و اسکان در خوابگاه های دانشجویی اقدام نمایند که بدهی خوابگاهی سنوات گذشته خود را تا تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰ از طریق سامانه سماد خوابگاهی پرداخت و تسویه نموده باشند. شایان ذکر است ترکیب هایی که در آن دانشجویان بدهکار خوابگاهی قرار داشته باشد در اولویت اسکان قرار نخواهد داشت.
 • ثبت نام و اسکان دانشجویان ورودی ۹۴ تنها در خوابگاه هایی که در نیم سال اول ۹۸ – ۹۹ اسکان داشته اند انجام خواهد پذیرفت و دانشجویانی می توانند نسبت به ارائه ترکیب و انجام ثبت نام در خوابگاه اقدام نمایند که در نیمسال دوم تحصیلی بیشتر از ۱۲ واحد درسی اخذ نموده باشند.
 • طبق مصوبه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشجویان ساکن در استان های تهران و البرز در اولویت اسکان نیم سال دوم تحصیلی ۹۸ – ۹۹ قرار نخواهند داشت.
 • درخواست دانشجویان ورودی ۹۵ که تقاضای اسکان خود درخوابگاه ازگل را در بازه زمانی مقرر به سرپرست خوابگاه خود ارائه نموده اند تا روز شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۸ مورد بررسی قرار خواهد گرفت و دانشجویانی که در اولویت اسکان در این خوابگاه قرار نگرفته باشند باید مانند سایر دانشجویان گرامی نسبت به ارائه ترکیب و انجام ثبت نام در خوابگاه خود اقدام نمایند.
 • دانشجویان ورودی سالهای بعد از ۹۵ نیز باید تا روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱ با مراجعه به سرپرستی خوابگاه خود و ارائه ترکیب اسکان با ظرفیت کامل؛ نسبت به ثبت نام خوابگاه در نیم سال دوم تحصیلی ۹۸ –۹۹ اقدام نمایند.
 • به دلیل محدودیت فضای خوابگاهی و با توجه به درج عدم التزام دانشگاه در ارائه خوابگاه به دانشجویان کارشناسی ارشد در دفترچه کنکور سازمان سنجش و آموزش کشور پذیرش و اسکان این دانشجویان در نیم سال دوم  تحصیلی ۹۸ – ۹۹ در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه امکانپذیر نخواهد بود.
 • با توجه به انجام عملیات بهسازی؛ سم پاشی و آماده سازی خوابگاه های دانشجویی در بازه زمانی بین دو ترم و لزوم تخلیه کامل اتاق های مسکونی دانشجویان؛ گرامی باید تا روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۶ نسبت به تخلیه اتاقهای مسکونی خود اقدام نمایند. در غیر این صورت به استناد مصوبه صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر سکونت غیر مجاز و عدم تخلیه به موقع خوابگاه توسط دانشجو پرداخت ۱۰ برابر بهای خوابگاه را در پی خواهد داشت.
 • دانشجویان ورودی ۹۴ که جهت شرکت در جشن فارغ التحصیلی ثبت نام نموده اند از روز شنبه ۹۸/۱۰/۵باید نسبت به تحویل اتاق های خود در خوابگاه اقدام نموده و طبق هماهنگی انجام شده تا ۱۰/۱۱/۹۸ در اتاق های مهمان خوابگاه های مدنی؛ مبارک آباد؛ اختیاریه؛ طرشت اسکان خواهند یافت.
 • زمان پذیرش دانشجویان در ابتدای نیم سال دوم ۹۸-۹۹ روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۷ خواهد بود. بدیهی است از ورود زودتر از موعد دانشجویان به خوابگاه های دانشجویی ممانعت بعمل خواهد آمد.
 • امکان جابجایی بین خوابگاهی در نیمسال دوم امکان پذیر نبوده و چنانچه افرادی دارای موارد خاص؛ مانند مشکلات جسمی و پزشکی می باشند؛ باید ابتدا در خوابگاه فعلی خود ثبت نام و اسکان یافته و در هفته اول اسفند ماه درخواست کتبی و مدارک و مستتدات لازم را جهت طرح در کمیته اسکان به اداره امور خوابگاه های دانشجویی ارائه نمایند تا پس از موافقت نسبت به جابجایی ایشان به خوابگاه مد نظر اقدام گردد.
 • اسکان کلیه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر متقاضی اسکان در خوابگاه های دانشجویی در نیم سال دوم تحصیلی ۹۸ – ۹۹ براساس لیست ارسالی از ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه وتنها از طریق صدور معرفی نامه از طرف اداره امور خوابگاه های دانشجویی امکانپذیر خواهد بود.
 • نحوه ثبت نام و اسکان دانشجویان ورودی جدید (بهمن ۹۸) متعاقباْ از طریق سایت و کانال روابط عمومی دانشگاه اطلاع رسانی خواهد گردید.