اطلاعیه اسکان نیم سال دوم تحصیلی 98 – 99

قابل توجه دانشجویان متقاضیان اسکان در خوابگاه های دانشجویی در نیم سال دوم تحصیلی 98 –99

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه دانشجویان گرامی در امتحانات پایان نیمسال اول تحصیلی؛  بدینوسیله توجه شما عزیزان را به نکات ذیل جلب می نماید.

 • در نیم سال دوم تحصیلی 98 – 99 تنها افرادی می توانند نسبت به ثبت نام و اسکان در خوابگاه های دانشجویی اقدام نمایند که بدهی خوابگاهی سنوات گذشته خود را تا تاریخ 98/10/30 از طریق سامانه سماد خوابگاهی پرداخت و تسویه نموده باشند. شایان ذکر است ترکیب هایی که در آن دانشجویان بدهکار خوابگاهی قرار داشته باشد در اولویت اسکان قرار نخواهد داشت.
 • ثبت نام و اسکان دانشجویان ورودی 94 تنها در خوابگاه هایی که در نیم سال اول 98 – 99 اسکان داشته اند انجام خواهد پذیرفت و دانشجویانی می توانند نسبت به ارائه ترکیب و انجام ثبت نام در خوابگاه اقدام نمایند که در نیمسال دوم تحصیلی بیشتر از 12 واحد درسی اخذ نموده باشند.
 • طبق مصوبه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشجویان ساکن در استان های تهران و البرز در اولویت اسکان نیم سال دوم تحصیلی 98 – 99 قرار نخواهند داشت.
 • درخواست دانشجویان ورودی 95 که تقاضای اسکان خود درخوابگاه ازگل را در بازه زمانی مقرر به سرپرست خوابگاه خود ارائه نموده اند تا روز شنبه مورخ 98/10/28 مورد بررسی قرار خواهد گرفت و دانشجویانی که در اولویت اسکان در این خوابگاه قرار نگرفته باشند باید مانند سایر دانشجویان گرامی نسبت به ارائه ترکیب و انجام ثبت نام در خوابگاه خود اقدام نمایند.
 • دانشجویان ورودی سالهای بعد از 95 نیز باید تا روز سه شنبه مورخ 98/11/1 با مراجعه به سرپرستی خوابگاه خود و ارائه ترکیب اسکان با ظرفیت کامل؛ نسبت به ثبت نام خوابگاه در نیم سال دوم تحصیلی 98 –99 اقدام نمایند.
 • به دلیل محدودیت فضای خوابگاهی و با توجه به درج عدم التزام دانشگاه در ارائه خوابگاه به دانشجویان کارشناسی ارشد در دفترچه کنکور سازمان سنجش و آموزش کشور پذیرش و اسکان این دانشجویان در نیم سال دوم  تحصیلی 98 – 99 در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه امکانپذیر نخواهد بود.
 • با توجه به انجام عملیات بهسازی؛ سم پاشی و آماده سازی خوابگاه های دانشجویی در بازه زمانی بین دو ترم و لزوم تخلیه کامل اتاق های مسکونی دانشجویان؛ گرامی باید تا روز یکشنبه مورخ 98/11/6 نسبت به تخلیه اتاقهای مسکونی خود اقدام نمایند. در غیر این صورت به استناد مصوبه صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر سکونت غیر مجاز و عدم تخلیه به موقع خوابگاه توسط دانشجو پرداخت 10 برابر بهای خوابگاه را در پی خواهد داشت.
 • دانشجویان ورودی 94 که جهت شرکت در جشن فارغ التحصیلی ثبت نام نموده اند از روز شنبه 98/10/5باید نسبت به تحویل اتاق های خود در خوابگاه اقدام نموده و طبق هماهنگی انجام شده تا 10/11/98 در اتاق های مهمان خوابگاه های مدنی؛ مبارک آباد؛ اختیاریه؛ طرشت اسکان خواهند یافت.
 • زمان پذیرش دانشجویان در ابتدای نیم سال دوم 98-99 روز پنجشنبه مورخ 98/11/17 خواهد بود. بدیهی است از ورود زودتر از موعد دانشجویان به خوابگاه های دانشجویی ممانعت بعمل خواهد آمد.
 • امکان جابجایی بین خوابگاهی در نیمسال دوم امکان پذیر نبوده و چنانچه افرادی دارای موارد خاص؛ مانند مشکلات جسمی و پزشکی می باشند؛ باید ابتدا در خوابگاه فعلی خود ثبت نام و اسکان یافته و در هفته اول اسفند ماه درخواست کتبی و مدارک و مستتدات لازم را جهت طرح در کمیته اسکان به اداره امور خوابگاه های دانشجویی ارائه نمایند تا پس از موافقت نسبت به جابجایی ایشان به خوابگاه مد نظر اقدام گردد.
 • اسکان کلیه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر متقاضی اسکان در خوابگاه های دانشجویی در نیم سال دوم تحصیلی 98 – 99 براساس لیست ارسالی از ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه وتنها از طریق صدور معرفی نامه از طرف اداره امور خوابگاه های دانشجویی امکانپذیر خواهد بود.
 • نحوه ثبت نام و اسکان دانشجویان ورودی جدید (بهمن 98) متعاقباْ از طریق سایت و کانال روابط عمومی دانشگاه اطلاع رسانی خواهد گردید.