اطلاعیه استخدامی آموزش و پرورش

بدينوسيله به اطلاع آندسته از پذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت آزمون استخدامي سال ۹۴ وزارت آموزش و پرورش كه در زمان مقرر، موفق به حضور در محل انجام مصاحبه نگرديده اند مي رساند، انجام مراحل مصاحبه از ساعت ۸٫۳۰ دقيقه صبح روز دوشنبه مورخ ۲/۹/۹۴ در دانشكده ي سابق مهندسي عمران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي آغاز و درساعت ۱۶ همان روز به پايان خواهد رسيد. خاطر نشان مي سازد، داوطلباني كه پس اززمان مقرر مراجعه نمايند، غايب محسوب شده و تحت هيچ شرايطي از ايشان مجددا” مصاحبه بعمل نخواهد آمد.

معاونت آموزشي وتحصيلات تكميلي