اطلاعیه آموزش مجازی ترم تابستان ۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم ترم تابستان می‌رساند، سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه تا پایان روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ جهت بروزرسانی و ثبت اطلاعات ثبت نامی قابل دسترسی نمی‌باشد. از روز جمعه موخ  ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ سامانه در آدرس Lms.sru.ac.ir قابل دسترس خواهد بود.

در نسخه بروز شده سامانه برای تمامی اساتید محترم هیات علمی و مدعو

نام کاربری: کد استادی

رمز عبور: شماره ملی

 

و برای تمامی دانشجویان داخل و خارج دانشگاه

نام کاربری: شماره دانشجویی ثبت شده در سامانه گلستان

رمز عبور: شماره ملی

 

تعریف خواهد شد.

فایل‌های راهنما جهت استفاده سامانه نیز در تابلو اعلانات سامانه ارسال خواهد شد.