اطلاعیه آزمون مجدد درس ارزشیابی یادگیری برای پذیرفته شدگان نهايي آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش

اطلاعیه آزمون مجدد درس ارزشیابی یادگیری برای پذیرفته شدگان نهايي آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش

براساس درخواست تعدادی از مهارت آموزان که در ورود به سامانه و پاسخگویی به سوالات این درس برایشان مشکل ایجاد شده بود، کمیته برگزار کننده آزمون تصمیم به برگزاری مجدد آزمون این درس گرفته است.

برای آزمون این درس نیز گروه بندی انجام شده است.

آزمون روز جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ انجام می شود.

گروه اول از شماره دانشجویی ۳۹۸۹۰۱۵۰۰۱ تا ۳۹۸۹۰۱۵۹۰۰ بعلاوه مهارت آموزانی که از سالهای قبل این درس برایشان باقی مانده است.

گروه دوم از شماره دانشجویی ۳۹۸۹۰۱۵۹۰۱ تا شماره ۳۹۸۹۰۱۷۰۶۷ هستند.

برنامه آزمون گروه اول از ۸ تا ۹:۰۰ صبح بوده و مدت آن ۴۰ دقیقه است.

برنامه آزمون گروه دوم از ۱۰ تا ۱۱:۰۰ صبح بوده و مدت آن ۴۰ دقیقه است.

برای هر کاربر فقط آزمون مربوط به گروه خودش باید قابل مشاهده باشد.

خواهشمند است اعضای هر گروه تا قبل از شروع آزمون، زمانبندی آزمون را ملاحظه فرمایند و هر گونه مشکلی را اطلاع دهند تا برطرف شود. موقع آزمون تا حد امکان فقط گروهی که آن ساعت آزمون دارند وارد سامانه شوند.

آزمون مجدد درس فلسفه تعليم و تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي نیز در روز جمعه هفته آینده ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ برگزار خواهد شد. در مورد افرادی که نمره قبولی کسب نکرده باشند نیز متعاقبا برنامه زمانی جهت آزمون جبرانی اعلام خواهد شد.

افرادی که در آزمونهای مجدد شرکت می کنند نمره قبلی آنها اعم از قبولی یا مردودی کأن لم یکن تلقی خواهد شد. لذا کسانی که نمره قبولی در آزمونهای قبلی کسب نموده اند با علم به این موضوع در تصمیم گیری دقت فرمایید.