به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند:

امتحان پايان ترم دروس الكترونيكي صلاحيت معلمي (ويژه دانشجويان كارشناسي ورودي قبل از 95 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي) به قرار زير تعيين گرديد:

اخلاق حرفه اي معلم – چهار شنبه 23 مرداد ساعت 9:30 الي  10:30  دانشكده علوم پايه

آموزش كارآفريني – چهار شنبه 23 مرداد ساعت  10:30 الي   11:30  دانشكده علوم پايه

*****************************

اطلاعیه حذف اضطراری ترم تابستان 98

****

اطلاعیه مربوط به کارت ورود به جلسه امتحان  تابستان 98

****

اطلاعیه تحویل مدارک دانشجویان مهمان از دانشگاههای دیگر

****

اطلاعیه شماره 5 مقررات و ضوابط عمومی ترم تابستانی

****

اطلاعیه شماره 4 راهنمای پذیرش و ثبت نام در ترم تابستان 1398

(ویژه دانشجویان دانشگاه شهید رجایی  و دانشجویان مهمان ترم 3972)

(ویژه دانشجویان سایر دانشگاه ها)

****

اطلاعیه شماره 3 نحوه مشاهده دروس ارایه شده در تابستان 98

****

اطلاعیه شماره 2 جدول شهريه مصوب در ترم تابستان 98

*****

دانلود اطلاعيه شماره 1 ترم تابستان /1398

****

راهنمای اخذ درس کارآموزی/

راهنماي ثبت درخواست مهمان شدن به دانشگاه ديگر در ترم تابستان/