تابستان ۹۸

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند:

امتحان پایان ترم دروس الکترونیکی صلاحیت معلمی (ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی قبل از ۹۵ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) به قرار زیر تعیین گردید:

اخلاق حرفه ای معلم – چهار شنبه ۲۳ مرداد ساعت ۹:۳۰ الی  ۱۰:۳۰  دانشکده علوم پایه

آموزش کارآفرینی – چهار شنبه ۲۳ مرداد ساعت  ۱۰:۳۰ الی   ۱۱:۳۰  دانشکده علوم پایه

*****************************

اطلاعیه حذف اضطراری ترم تابستان ۹۸

****

اطلاعیه مربوط به کارت ورود به جلسه امتحان  تابستان ۹۸

****

اطلاعیه تحویل مدارک دانشجویان مهمان از دانشگاههای دیگر

****

اطلاعیه شماره ۵ مقررات و ضوابط عمومی ترم تابستانی

****

اطلاعیه شماره ۴ راهنمای پذیرش و ثبت نام در ترم تابستان ۱۳۹۸

(ویژه دانشجویان دانشگاه شهید رجایی  و دانشجویان مهمان ترم ۳۹۷۲)

(ویژه دانشجویان سایر دانشگاه ها)

****

اطلاعیه شماره ۳ نحوه مشاهده دروس ارایه شده در تابستان ۹۸

****

اطلاعیه شماره ۲ جدول شهریه مصوب در ترم تابستان ۹۸

*****

دانلود اطلاعیه شماره ۱ ترم تابستان /۱۳۹۸

****

راهنمای اخذ درس کارآموزی/

راهنمای ثبت درخواست مهمان شدن به دانشگاه دیگر در ترم تابستان/