تابستان ۹۸

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند:

امتحان پايان ترم دروس الكترونيكي صلاحيت معلمي (ويژه دانشجويان كارشناسي ورودي قبل از ۹۵ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي) به قرار زير تعيين گرديد:

اخلاق حرفه اي معلم – چهار شنبه ۲۳ مرداد ساعت ۹:۳۰ الي  ۱۰:۳۰  دانشكده علوم پايه

آموزش كارآفريني – چهار شنبه ۲۳ مرداد ساعت  ۱۰:۳۰ الي   ۱۱:۳۰  دانشكده علوم پايه

*****************************

اطلاعیه حذف اضطراری ترم تابستان ۹۸

****

اطلاعیه مربوط به کارت ورود به جلسه امتحان  تابستان ۹۸

****

اطلاعیه تحویل مدارک دانشجویان مهمان از دانشگاههای دیگر

****

اطلاعیه شماره ۵ مقررات و ضوابط عمومی ترم تابستانی

****

اطلاعیه شماره ۴ راهنمای پذیرش و ثبت نام در ترم تابستان ۱۳۹۸

(ویژه دانشجویان دانشگاه شهید رجایی  و دانشجویان مهمان ترم ۳۹۷۲)

(ویژه دانشجویان سایر دانشگاه ها)

****

اطلاعیه شماره ۳ نحوه مشاهده دروس ارایه شده در تابستان ۹۸

****

اطلاعیه شماره ۲ جدول شهريه مصوب در ترم تابستان ۹۸

*****

دانلود اطلاعيه شماره ۱ ترم تابستان /۱۳۹۸

****

راهنمای اخذ درس کارآموزی/

راهنماي ثبت درخواست مهمان شدن به دانشگاه ديگر در ترم تابستان/