اطلاعيه مهم مصاحبه مرحله تكميل ظرفيت دكترا

با آرزوي موفقيت براي داوطلبان آزمون نيمه‌متمركز دكتري سال تحصيلي ۹۲-۱۳۹۱ كه به اين دانشگاه در مرحله تكميل ظرفيت معرفي شده‌اند، بدينوسيله زمان و مكان برگزاري مصاحبه و مدارك مورد نياز جهت ارائه و بررسي در جلسه مصاحبه را به اطلاع مي‌رساند
الف) جدول زمان‌بندي و محل برگزاري جلسات مصاحبه با توجه به اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در مرحله تكميل ظرفيت ، به اطلاع معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كد رشته‌هاي امتحاني براي شركت در مصاحبه آزمون نيمه ‌متمركز دوره دكتري Ph.D سال ۱۳۹۱ مي‌رساند، جدول زمانبندي به منظور مراجعه داوللبان در سايت دانشگاه قرار داده شده است لذا خواهشمند است به منظور ايجاد نظم با توجه به زمانهاي مندرج در جدول، طبق اطلاعات جدول زير به مكانهاي اعلام شده مراجعه نمايند. ساعت مراجعه حضوري هر داوطلب جهت شركت در جلسه مصاحبه پس از اعلام اسامي داوطلبان به دانشگاه و برنامه ريزي لازم ، بصورت تلفني به نامبردگان اعلام خواهد شد. ۱- كد رشته ۲۳۰۱ مجموعه مهندسي برق-الكترونيك ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۱ (دوشنبه) دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر. ۲- كد رشته ۲۳۰۴ مجموعه مهندسي برق-قدرت ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۱ (سه شنبه) دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر. ۳ -كد رشته ۲۳۲۲ مجموعه مهندسي مكانيك- طراحي كاربردي ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۱ (دوشنبه) دانشكده مهندسي مكانيك. ۴ -كد رشته ۲۳۲۱ مجموعه مهندسي مكانيك- ساخت و توليد ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۱ (سه شنبه) دانشكده مهندسي مكانيك. ۵- كد رشته ۲۳۰۷ مجموعه مهندسي عمران-سازه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۱ (دوشنبه) دانشكده مهندسي عمران. ۶- كد رشته ۲۲۳۳ مجموعه رياضي-رياضي محض (جبر) ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۱ (دوشنبه) دانشكده علوم پايه. ۷- كد رشته ۲۱۲۳ برنامه ريزي درسي ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۱ (دوشنبه) دانشكده علوم انساني. ۸- كد رشته ۲۹۰۵ تربيت بدني و علوم ورزشي-فيزيولوژي ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱ (سه شنبه) دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي. پذيرفته‌شدگان داراي نمره قبولي در آزمون‌هاي ملي و بين المللي زبان در صورت ارائه مدرك مذكور در روز مصاحبه از امتياز ويژه برخوردار خواهند شد. به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر (شناسنامه يا كارت ملي) و كارنامه آزمون دكتري نيمه متمركز سال ۱۳۹۱ در روز مصاحبه و ارائه به مسئول تحصيلات تكميلي دانشكده مربوطه الزامي مي باشد. قابل توجه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كد رشته‌هاي امتحاني براي شركت در مصاحبه آزمون ورودي دوره دكتري Ph.D (نيمه‌متمركز) سال ۱۳۹۱ دانشگاه تربيت‌دبير شهيد رجايي به اطلاع كليه معرفي شدگان به اين دانشگاه مي‌رساند كه به ازاي هر كد رشته محل مبلغ اعلامي از سوي سازمان سنجش (۲۵۰۰۰۰ ريال) را به حساب شماره ۲۱۴۱۲۰۵۳۴ بانك تجارت كد ۲۱۴۰ بنام درامدهاي اختصاصي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي واريز و اصل فيش را همراه با ساير مدارك تحويل نمايند. ب) مدارك لازم: (ضروري است مدارك ذيل توسط داوطلب تهيه و در روز مصاحبه به مسئول تحصيلات تكميلي دانشكده مربوطه ارائه شود) ۱- فرم تكميل شده مشخصات فردي داوطلبان مرحله دوم آزمون نيمه متمركز دكتري سال ۱۳۹۱ (فرم شماره ۱) تذكر: لازم است داوطلباني كه به اين دانشگاه معرفي مي‌شوند قبل از مراجعه، فرم مشخصات فردي و سوابق آموزشي و پژوهشي را از سايت اينترنتي دانشگاه به آدرس www.srttu.edu يا سايت معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي http://portal.srttu.edu دريافت و پس از تكميل فرم، يك نسخه از فرم را در روز مصاحبه به مسئول تحصيلات تكميلي دانشكده مربوطه تحويل دهند. ۲- تصوير مدرك يا گواهي پايان تحصيلات دوره كارداني (جهت دانشجوياني كه دوره كارشناسي آن‌ها به صورت ناپيوسته بوده است) ۳- تصوير مدرك يا گواهي پايان تحصيلات دوره كارشناسي ۴- تصوير مدرك يا گواهي پايان تحصيلات دوره كارشناسي ارشد ۵- تصوير ريز نمرات دوره كارداني (جهت دانشجوياني كه دوره كارشناسي آن‌ها به صورت ناپيوسته بوده است) ۶- تصوير ريز نمرات دوره كارشناسي. ۷- تصوير ريز نمرات دوره كارشناسي ارشد. ۸- تكميل و ارسال فرم شماره ۲ (تعهد حضور تمام وقت)- فايل فرم مربوطه از طريق سايت اينترنتي دانشگاه قابل دريافت است. ۹- يك نسخه پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد (براي دانشجوياني كه از پايان‌نامه خود دفاع نموده‌اند) ۱۰- يك نسخه پيشنهاده (پروپوزال) براي دانشجوياني كه از تاكنون از پايان‌نامه خود دفاع ننموده و تا تاريخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۱ قطعاً فارغ‌التحصيل خواهند شد. ۱۱- ارائه معرفي‌نامه (توصيه‌نامه) مبني بر تاييد صلاحيت علمي و اخلاقي داوطلب توسط حداقل دو نفر از اساتيد دوره كارشناسي ارشد (فرم شماره ۴)- فايل فرم مربوطه از طريق سايت اينترنتي دانشگاه قابل دريافت است. تذكر ۱: فرم توصيه نامه لازم است به طور كامل و بدون قلم خوردگي تكميل گردد. فرم‌هاي ناقص و مخدوش بررسي نخواهد شد. تذكر ۲: درج شماره تماس (ترجيحاٌ تلفن همراه) عضو محترم هيات علمي توصيه كننده در ذيل فرم الزامي است. ۱۲- يك نسخه از كليه فعاليت‌هاي علمي پژوهشي شامل مقاله، كتاب، اختراع، اكتشاف و . . تذكر ۱: ارائه اصل مجله‌هايي كه مقاله يا مقالات داوطلب را منتشر نموده‌اند الزامي است. تذكر ۲: ارائه اصل و كپي گواهي پذيرش قطعي (با ذكر تاريخ دقيق دريافت مقاله، پذيرش و چاپ) براي مقالات چاپ نشده و تصوير كامل متن مقالات ارائه شده به مجله و مكاتبات مربوط الزامي است. ۱۳- داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه مربيان بايد در زمان ثبت نام در آزمون به صورت رسمي در يكي از مؤسسات آموزشي/ پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اشتغال به كار داشته باشند. اين دسته از داوطلبان بايد حداقل داراي سه سال سابقه كار به عنوان عضو هيات علمي تمام وقت ( تاييد شده در فرم شماره ۵) باشند. اين داوطلبان لازم است، آخرين حكم كارگزيني خود را همراه با ساير مدارك ثبت نام ارائه نمايند. تبصره ۱: مربيان دانشگاهها و موسسات آموزش عالى وابسته به دستگاههاى اجرايى، غير دولتى، غير انتفاعى و دانشگاه آزاد اسلامى ، در صورتى كه مراتب عضويت آنها به عنوان عضو هيأت علمى، توسط هيات مركزى گزينش استاد، هيأت مميزه مركزى و يا هيأت مميزه منصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناورى تأئيد شده باشد، با حداقل سه سال سابقه كار به عنوان عضو هيأت علمى، مى توانند از سهميه ي مذكور بهره مند شوند. اين داوطلبان بايد فرم شماره ۶ (به جاي فرم شماره ۵) را تكميل و همراه اولين حكم استخدام رسمي آزمايشي ممهور توسط هيأت مميزه مركزى و يا هيأت مميزه منصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، آخرين حكم استخدامي و تاييديه صلاحيت عمومي هيات مركزي گزينش استاد، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را ارائه نمايند. تبصره ۲: مربيان دانشگاه آزاد اسلامي بايد علاوه بر فرم شماره ۶ موافقت رسمى سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى را نيز ارائه نمايند. تبصره ۳: مربيان مراكز مختلف وزارت جهاد كشاورزي بايد علاوه بر فرم شماره ۶، موافقت دفتر آموزش كاركنان وزارت مربوط را نيز ارائه نمايند. ۱۴- همسر و فرزندان عزيز شهدا، مفقودين، اسرا و جانبازان ۵۰% به بالا، جهت استفاده از سهميه ايثارگران بايد گواهى استفاده از سهميه را حسب مورد، توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير مراجع ذي ربط، همراه مدارك ثبت نام ارائه نمايند. ۱۵- تصوير كارت معافيت يا پايان خدمت وظيفه عمومي يا مدركي مبني بر عدم منع قانوني از نظر وضعيت نظام وظيفه جهت برادران الزاميست. تبصره ۱: براي آن دسته از داوطلباني كه در حال حاضر در خدمت وظيفه عمومي هستن، ارائه گواهي از مراجع ذيصلاح مبني بر اينكه حداكثر تا شروع دوره تحصيلي خدمت خود را به اتمام خواهند رساند، الزاميست. تبصره ۲: براي آن دسته از داوطلباني كه داراي دفترچه آماده به خدمت مي‌باشند، ارائه دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت كه تاريخ اعزام بعد از شروع دوره باشد، الزاميست. – مدارك ناقص بررسي نخواهد گرديد. – به داوطلبان توصيه اكيد مي‌گردد، به طور مرتب به سايت اينترنتي اين دانشگاه (www.srttu.edu) يا سايت معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي http://portal.srttu.edu مراجعه و اطلاعيه‌هاي مربوطه را به دقت ملاحظه فرمايند. فرم ها: ۱- فرم تكميل شده مشخصات فردي داوطلبان مرحله تكميل ظرفيت آزمون نيمه متمركز دكتري سال ۱۳۹۱ (فرم شماره ۱) توضيحات مهم: – قسمت امتيازات مربوط به درج امتيازات توسط كميته برگزاري مصاحبه مي باشد. – فرم مشخصات فردي داوطلبان مرحله دوم آزمون نيمه متمركز دكتري سال ۱۳۹۱ الزاماً بايستي تايپ شده باشد. ۲- فرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت در دوره ي دكتري دانشگاه تربيت‌دبير شهيد رجايي (فرم شماره ۲) ۳- فرم مخصوص دانشجويان سال آخر دوره ي كارشناسي ارشد متقاضي شركت در مصاحبه آزمون دوره ي دكتري سال ۱۳۹۱ (فرم شماره ۳) ۴- فرم توصيه نامه (فرم شماره ۴) word 5- فرم مخصوص داوطلبان استفاده از سهميه مربيان موسسات آموزشي / پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (فرم شماره ۵) ۶- مخصوص داوطلبان استفاده از سهميه مربيان موسسات آموزشي /پژوهشي غير وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري (فرم شماره ۶) مديريت برنامه‌ريزي، سنجش و نيازسنجي آموزشي