اضافه شدن دو قابلیت مهم پایش در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه

مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد اعلام کرد: اضافه شدن دو قابلیت مهم در پایش برگزاری کلاس های برخط در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه (LMS).

دکتر علی میر محمدی، رییس مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه اعلام کرد، در جهت بهینه سازی و تکمیل سامانه آموزش های از راه دور، دو قابلیت مهم در راستای پایش بهتر آموزش الکترونیکی مورد نیاز اساتید به سامانه آموزش های الکترونیکی (LMS) اضافه گردید.

این دو قابلیت شامل امکان تهیه گزارش حضور و غیاب دانشجویان به صورت برخط و همچنین گزارش عملکرد اساتید هر دانشکده در هر درس می باشد.

دکتر میر محمدی در خصوص قابلیت نخست توضیح داد، گزارش حضور غیاب کلاس های برخط اساتید در کنار آیکون ورود به هر کلاس اضافه گردید که اساتید محترم با کلیک بر روی آن می توانند درصد حضور دانشجویان در هر جلسه درس را مشاهده کرده و در پایین آن فایل اکسل نیز قابل دریافت است.

ایشان در مورد قابلیت گزارش اساتید هر دانشکده نیز افزود، گزارش عملکرد اساتید هر دانشکده در هر درس، شامل ساعات تشکیل کلاس برخط، فایل های بارگذاری شده برون خط، آزمون های برگزار شده و غیره به تفکیک ارائه شده است.

دسترسی به گزارش عملکرد اساتید در کلیه دروس ترم جاری برای مدیران دانشگاه مانند: معاون آموزشی دانشگاه و مدیر برنامه ریزی آموزش و دسترسی دروس هر دانشکده نیز برای رئیس و معاونین آموزشی دانشکده ایجاد شده است.

مدیران می توانند با مراجعه به میز کار خود در پایین ستون سمت راست  گزارش ها را ملاحظه و فایل آن را نیز دریافت کنند.