استاد نمونه دانشکده مهندسی کامپیوتر

در روز دوشنبه مورخ ۱۸/۰۲/۹۶ به مناسبت هفته آموزش و بزرگداشت مقام معلم طی مراسمی در سالن شهید طهرانی مقدم از اساتید نمونه تقدیر به عمل آمد که در این مراسم سرکار خانم دکتر میرزا مؤمن به عنوان استاد نمونه ی دانشکده ی مهندسی کامپیوتر انتخاب گردیدند.

dsc_00011111