از کتب اهدایی زنده یاد دکتر حسین زمرشیدی، چهره ماندگار کشور رونمایی شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی یک نشست صمیمی با حضور برخی از مسئولین دانشگاه و نیز دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی و همچنین خانواده فرزند گرامی ایشان، از کتب اهدایی زنده یاد دکتر حسین زمرشیدی چهره ماندگار و استاد بی بدیل معماری سنتی کشور رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، تعداد نهصد جلد از کتاب های استاد به کتابخانه تخصصی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی اهدا گردید. در این نشست صمیمی با اهدای تندیس و لوح تقدیر از خانواده محترم زنده یاد دکتر حسین زمرشیدی تقدیر به عمل آمد. شایان ذکر است سال گذشته بخشی از کتاب ها و آثار ایشان به موزه ملک اهدا و طی مراسمی از آخرین کتاب زنده یاد رونمایی گردیده بود.