از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور؛ فراخوان ویژه «مقابله با کرونا » منتشر شد

در این فراخوان طرح های پژوهشی، دوره های پسا دکتری و رساله های دکتری، با تمهیدات ویژه مورد حمایت قرار خواهند گرفت تا مبارزه با این بیماری و اثرات آن با سرعت بیشتری انجام شود.

امکان تمدید پسا دکتری موجود برای سال دوم یا درخواست پسا دکتری دوم در صورت ارتباط موضوع پژوهش با فراخوان، امکان برخورداری از حمایت تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال (۶۰ میلیون تومان)  برای طرح های پژوهشی مرتبط با موضوع فراخوان، امکان برخورداری از حمایت تا سقف ۱ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) برای طرح های پژوهشی گروهی (بین حداقل  دو دانشگاه یا مرکز پژوهشی) میان رشته ای و بین المللی (با مشارکت فعال همکاران بین المللی) مرتبط با موضوع فراخوان و همچنین امکان برخورداری از تسهیلات ویژه حمایتی برای رساله های دکتری از جمله تسهیلات خاص فراخوان ویژه «مقابله با کرونا» می باشد.

از متقاضیان دعوت می گردد؛ جهت شرکت در فراخوان فوق، تقاضای خود را از طریق سامانه کایپر به نشانی

(RTMS.INSF.ORG ) در بخش فراخوان ویژه (مقابله با کرونا) در هریک از کارگروه های موجود ثبت نمایند.

مهلت شرکت در فراخوان ویژه «مقابله با کرونا» از ابتدای خردادماه لغایت ۳۱ شهریور سال جاری می باشد.

منبع اصلی خبر

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل

کد خبر:۹۹۲۷۲