ارزشیابی دروس

بسمه تعالي

اطلاعیه ارزشیابی اساتید

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع

ارزشیابی گروه های درسی نیمسال دوم ۹۹-۹۸

زمان: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷   تا   ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

از طریق درگاه معاونت آموزشی portal.sru.ac.ir

دانشجوياني كه به هر دليل موفق به انجام  ارزشيابي در زمان مقرر نشوند، ثبت نام (انتخاب واحد) ايشان حداقل با ۴ ساعت تاخير همراه خواهد بود. همچنين لازم به تأكيد است که اين فرصت به هيچ وجه قابل تمديد نخواهد بود و هيچ گونه اعـتراضي نيز در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.

دانشجویان محترم مي بایست به کلیه سوالات در خصوص کلیه دروس پاسخ صحیح داده و در پایان در قسمت وضعیت عبارت  » کامل شده « را مشاهده نمایند .

مديريت برنامه­ ريزي، نظارت و ارزیابی آموزشي